Producten

Onze producten bieden maximaal resultaat in de kortst mogelijke tijd, omdat we de nieuwste inzichten op het gebied van Human Factors toepassen. Dit is de essentie van de Instinctive Systems methode.
Seminar over zelfverdediging (€ 299,- per groep)

Deze seminar over de wetenschap van zelfverdediging behandelt de psychologische, juridische en fysiologische aspecten van zelfverdediging. De seminar duurt 3 uur, inclusief 2 pauzes.

€ 299,- voor de gehele groep (incl. btw)


Dit college van drie uur legt de nieuwste kennis van de cognitieve psychologie uit en toont het belang van instinctieve training aan. Naast uitleg over enkele dieper liggende facetten van zelfverdediging worden er ook psychologische methoden besproken voor het verbeteren van prestaties onder stress.

Deze methoden zijn uiteraard ook toe te passen voor maximale prestaties in andere gebieden, zoals presenteren, onderhandelen of bij omgaan met weerstand.


De seminar gaat uitgebreid in op:

 • De verschillende soorten aanvallers met hun bijbehorende kenmerken en motieven
 • de fysiologische en neurologische aspecten van zelfverdediging
 • Omgaan met de emoties die samengaan met een fysieke confrontatie
 • Aangeboren (instinctieve) systemen voor zelfverdediging
 • Methoden uit de sport psychologie voor maximale prestaties onder stress
 • De 3 doelen van zelfverdediging: fysiek, mentaal en moreel welzijn
 • Juridische overwegingen (hoe te praten met getuigen of politie)


Deze seminar geeft niet alleen onmisbare informatie op het gebied van zelfverdediging; de aanwezigen krijgen ook een uitgelezen kans om zowel zichzelf als andere mensen beter te gaan/leren begrijpen. Een voorbeeld: het onder controle kunnen houden van je eigen emoties is bijzonder nuttig in allerlei situaties, niet alleen bij zelfverdediging.Verkorte cursus op locatie (€ 399,- per groep)

Deze cursus van 3 uur kan gemakkelijk op locatie gegeven worden, dus bijvoorbeeld in je eigen huis (of tuin) of op kantoor.

De nadruk ligt op fysieke vaardigheden, zodat je door deze cursus in staat bent om snel meerdere aanvallers uit te kunnen schakelen.

€ 399,- voor de gehele groep (incl. btw en reiskosten)


Een cursus zelfverdediging, maar dan in je eigen huis, tuin of op kantoor! Deze intensieve cursus van drie uur is bedoeld om jou en de belangrijkste mensen in jouw leven volledig vaardig te maken op het gebied van zelfverdediging.

Deze cursus is ontworpen voor kleine groepen, van 4 tot 8 man. De nadruk van deze cursus ligt op het snel uit kunnen schakelen van meerdere aanvallers. Hiernaast wordt er ook aandacht besteed aan voorkomen en deëscaleren. Hierbij hoort ook enige theorie, zoals de kenmerken van de verschillende soorten aanvallers, en de juridische aspecten van zelfverdediging.

In 3 uur leer je:

 • Gevaar op tijd te herkennen en indien mogelijk te deëscaleren
 • Een of meerdere aanvallers snel uit te schakelen
 • Jezelf te verdedigen, zowel op de grond als staand
 • Omgaan met een verrassingsaanval
 • Methoden uit de sportpsychologie voor een mentaal voordeel


Deze cursus is intensief, maar bevat voldoende rustmomenten zodat iedereen met plezier mee kan doen. Naast een leuke tijd, leer je om je instinctieve handelingen toe te passen, waardoor je de rest van je leven fysiek weerbaar zal zijn.Volledige cursus zelfverdediging (€ 179,- p.p.)

Dit is onze complete cursus voor zelfverdediging: het bevat alle facetten die van toepassing zijn op zelfverdediging.

De cursus gaat uit van de instinctieve handelingen van de mens, waardoor de geleerde vaardigheden uw hele leven actief zullen blijven - en dit alles in maar 9 uur!

€ 179,- per persoon (incl. btw)


Dit is onze complete cursus voor zelfverdediging: je leert in 9 uur alle facetten die van toepassing zijn op zelfverdediging. Deze cursus is ontworpen voor groepen van 8 tot 20 man, en wordt verspreid over 3 dagen gegeven. Omdat de belangrijkste informatie op deze manier herhaald wordt, onthoud je de vaardigheden ook op een bewust niveau. Dit is met name belangrijk voor de niet-fysieke fasen van zelfverdediging.

De gevolgen van geweld kunnen verder gaan dan lichamelijke klachten. Daarom richt deze cursus zich niet alleen op fysiek welzijn, maar ook op moreel en mentaal welzijn. Zo leer je goed om te gaan met een fysieke confrontatie, waardoor de negatieve gevolgen van een dergelijke ervaring beperkt blijven, en de positieve (groei) benadrukt worden.


In 9 uur leer je:

 • Gevaar te voorkomen door het op tijd te herkennen
 • Verbale en non-verbale technieken voor deëscalatie
 • Een of meerdere aanvallers snel uit te schakelen
 • Reflexmatig om te gaan met een verrassingsaanval
 • Jezelf zowel staand te verdedigen als op de grond
 • Jezelf te verdedigen tegen een gewapende aanvaller
 • Methoden uit de sportpsychologie voor een mentaal voordeel


Deze cursus is intensief, maar bevat voldoende rustmomenten zodat iedereen met plezier mee kan doen. Naast een leuke tijd, leer je om je instinctieve handelingen toe te passen, waardoor je de rest van je leven fysiek weerbaar zal zijn.Training voor professionals (€ 249,- p.p.)

Deze cursus van 9 uur is alleen voor professionals die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun omgeving. Denk hierbij aan agenten, beveiligers, portiers of bijvoorbeeld het personeel van een psychiatrische instelling.

Deze cursus leert je om snel en effectief in te grijpen bij conflicten, denk hierbij aan controletactieken en arrestatiemethoden.

€ 249,- (incl. btw)


Controle is een centraal begrip in deze cursus. Met verbale en non-verbale communicatie leer je groepen te kalmeren, gerust te stellen of te verwijderen uit de ruimte. Met de controletactieken leer je om personen te verplaatsen of juist vast te zetten op een plek.

Bij alle methoden wordt er rekening gehouden met een publiek, zodat de situatie snel en zo stil mogelijk opgelost kan worden. Daarnaast is het geweldsgebruik bij alle methoden minimaal. Dit is niet alleen moreel correct, het stelt ook omstanders gerust en voorkomt negatieve media aandacht.

In 9 uur leer je:

 • "Split vision" - zie gevaar en agressie ver van tevoren aankomen
 • De omstandigheden alvorens het ingrijpen in jouw voordeel om te buigen
 • Verbale en non-verbale communicatie om effectief te kunnen deëscaleren
 • Controletactieken om een agressor te verplaatsen of juist vast te zetten
 • Effectief op te treden bij conflicten met of tussen groepen
 • Met minimaal geweldstoepassing een agressor uit te schakelen


Deze cursus wordt bijna uitsluitend aan teams gegeven. Op deze manier leren de teamleden om bij agressie of geweld goed samen te werken en zodoende de situatie snel weer onder controle te krijgen. Daarnaast kan hierdoor de cursus aangepast worden aan de precieze werkomstandigheden.Product op maat (voor bedrijf of organisatie)

Voor bedrijven en organisaties maken we graag een product op maat. Dit maakt een totale oplossing mogelijk, waarbij we verder kijken dan alleen training.


Denk hierbij onder andere aan:

 • Beveiliging: in hoeverre is een overval te voorkomen, of qua gevolgen te verzachten?
 • De werkomgeving: wat voor emoties roepen deze op? Is effectieve communicatie mogelijk?
 • Procedures: zijn de bestaande procedures voor het omgaan met agressie effectief?
 • Klantcontact: hoe komt het bedrijf over op de klant, bijv. aan de balie, in een brief of via social media?
 • Bedrijfscultuur: hoe gaan werknemers om met verandering? Is er een teamgevoel?


€ 149,- per uur (excl. btw, incl. reiskosten)
Een kennismakingsgesprek op locatie is uiteraard volledig gratis.